Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ điều dưỡng giữa Đại Học Hồng Bàng và Đại Học Northern Colorado của Mỹ
05/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐIỀU DƯỠNG GIỮA ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG VÀ ĐẠI HỌC NORTHERN COLORADO CỦA MỸ

Ngày 22/06/2016 vừa qua, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức ký kết các văn bản xúc tiến chương trình liên kết đào tạo ngành Thạc Sĩ Điều dưỡng với Đại học Northern Colorado của Mỹ.


Trong tiến trình thực hiện chủ trương của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chủ động hợp tác với các trường Đại học ở các nước phát triển để tiếp thu công nghệ Giáo dục tiên tiến. Từ năm 2012, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với trường Đại học Colorado của Mỹ. Đây là một trong những trường đại học có kinh nghiệm trong việc hợp tác Quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo Thạc Sĩ Điều dưỡng. 

Đây là một chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực đào tạo của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng như các trường Đại học khác và góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này, với vốn kiến thực và kỹ năng đạt trình độ Quốc tế, khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát sẽ là một lực lượng lao động đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Mọi thông tin về chương trình học, vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế, số 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM, điện thoại: (08) 66801137
Từ khóa:
Top