THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ BAASANA 2018
13/03/2018

Trường Đại Học Ngoại Thương phối hợp Cùng Viên Kinh Doanh Và Khoa Học Ứng Dụng Bắc Mỹ (Busibess and Appied Sciences Academy of North America-BAASANA) thuộc Trường Đại Học Bloomsburg University of Pennsylvania, Hoa Kỳ, tổ chức Hội Thảo quốc tế thường niên của BAASANA từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại Trường Đại Học Ngoại Thương, Hà Nội.

Mục tiêu của BAASANA là nhằm tăng cường trao đổi kiến thức và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề của thế kỷ 21. Hội Thảo quốc tế của BAASANA được tổ chức thường niên ở Bắc Mỹ và ở các nước khác trên thế giới. Hội Thảo năm 2018 do Trường Đại Học Ngoại Thương phối hợp tổ chức là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức và thúc đẩy cuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực gồm kinh tế, kinh doanh, giáo dục, pháp luật, công nghệ thông tin,… trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Các bài viết được chấp nhận cho Hội Thảo sẽ được biên tập và xem xét để đăng trên 04 tạp chí quốc tế đồng hành cùng hội thảo. Đặc biệt, Tạp Chí International Journal of Business and Globalization (Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS) đã dành một số đặc biệt với chủ đề “Research on Business and Globalization in Vietnam” cho các bài viết có chất lượng cao. Danh mục 04 Tạp chí đồng hành cùng Hội Thảo bao gồm:

  1. International Journal of Business and Globalization (SCOPUS, Inderscience)
  2. International Journal of Technology Intelligence and Planning (SCOPUS, Inderscience)
  3. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation (Cabell, Inderscience)
  4. International Journal of Business and Applied Sciences (Cabell, BAASANA)

Trường Đại Học Ngoại Thương trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong các lĩnh vực nói trên tham gia gửi bài đến Hội Thảo. Thông tin chi tiết về Hội Thảo và Thư mời viết bài- Call for Papers- xem trong link sau: Call for Paper-BAASANA -2018-VN participants.pdf

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản Lý Khoa Học

Trường Đại Học Ngoại Thương

Số 91, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 3259 5158 (máy lẻ 235/236)- email: qlkh@ftu.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

Từ khóa:
Top