Lịch học đợt 3 :Khóa học mùa Thu 2017
17/08/2017

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng Đại Học Northern Colorado - Mỹ

Lịch học khóa học mùa Thu năm 2017

1. Tên khóa học: NURS 646: Khái niệm lâm sàng nâng cao (4 tín chỉ )

 • Thời gian khóa học: 21/8- 15/10/2017
 • Giáo viên: Dr. Carlo Parker
 • Địa điểm học: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lịch học:

a. Học online/ Canvas:

 • 21/08 – 1/09/2017
 • 6/09  – 15/10/201

b. Học trực tiếp: 01/09- 05/09/2017

 •  Thứ 6, 01/09:   17:30 – 20:30 (3 giờ)
 •  Thứ 7, 02/09:  8:00 – 11:00 sáng và 13:00 – 16:00 chiều (6 giờ)
 •  Chủ nhật, 03/09: 8:00 – 11:00 sáng và 13:00 – 16:00 chiều (6 giờ)
 •  Thứ 2, 04/09:   17:30 – 20:30 (3 giờ)
 •  Thứ 3, 05/09:   17:30 – 20:30 (3 giờ)

2. Tên khóa học: NURS 507: Lãnh đạo và cách vấn đề điều dưỡng (3 tín chỉ )

 • Thời gian khóa học: 23/10– 10/12/2017
 • Giáo viên: Dr. Katherine Sullivan
 • Địa điểm học: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lịch học:

a. Học online/ Canvas:

 • 23/10 – 3/11/2017
 • 7/11  – 10/12/2017

b. Học trực tiếp: 03/11- 06/11/2017

 • Thứ 6, 03/11:   17:30 – 20:30  (3 giờ)
 • Thứ 7, 04/11:  8:00 – 11:00 sáng và 13:00 – 16:00 chiều (6 giờ)
 • Chủ nhật, 05/11: 8:00 – 11:00 sáng và 13:00 – 16:00 chiều (6 giờ)
 • Thứ 2, 06/11:   17:30 – 20:30  (3 giờ).


Từ khóa:
Top