Lịch học đợt 2: Từ ngày 9/6/2017 đến ngày 12/6/2017
18/08/2017

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng Đại Học Northern Colorado - Mỹ

Lịch học Từ ngày 9/6/2017 đến ngày 12/6/2017


  1. Môn: Lý thuyết cơ sở trong điều dưỡng nâng cao (3 tín chỉ)
  2. Giáo viên: Cô Copeland Darcy Ann
  3. Địa điểm: Số 03 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình
  4. Lịch học:
  • Ngày 09/6/2017:      Từ 17:30 – 20:30
  • Ngày 10/6/2017:      Sáng từ 8:00 -11:00; chiều từ 13:00 – 16:00
  • Ngày 11/6/2017:      Sáng từ 8:00 -11:00; chiều từ 13:00 – 16:00
  • Ngày 12/6/2017:      Từ 17:30 – 20:30
Từ khóa:
Top