Lịch học đợt 1: Từ ngày 1/4/2017 đến ngày 4/4/2017.
19/08/2017

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng Đại Học Northern Colorado - Mỹ
Lịch học Từ ngày 1/4/2017 đến ngày 4/4/2017


  1. n học: Nghiên cứu và Thực hành lâm sàng trong điều dưỡng
  2. Giáo viên: Cô Katrina Einhellig, Ph.D, RN
  3.  Địa điểm:  03 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình
  4. Thời gian:
  • Ngày 01/4/2017:      Sáng từ 8:00 -11:00; chiều từ 13:00 – 16:00
  • Ngày 02/4/2017:      Sáng từ 8:00 -11:00; chiều từ 13:00 – 16:00
  • Ngày 04/4/2017:      Từ 17:00 – 20:00
  • Ngày 04/4/2017:      Từ 17:00 – 20:00
Từ khóa:
Top