Chương trình Học bổng Endeavour 2018
05/05/2017

THÔNG BÁO

V/v: Chương trình học bổng Endeavour của chính phủ Úc.

 

Phòng HTQT & NCKH thông báo đến toàn thể Cán bộ nhân viên, Giảng viên và Sinh viên về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 như sau:

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Úc.

Học bổng Endeavour bậc sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships):

  • Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Úc. Thời gian học tập/ nghiên cứu là 2 năm. Yêu cầu IELTS 6.5 hoặc tương đương.
  • Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Úc. Thời gian học tập/ nghiên cứu là 4 năm. Yêu cầu IELTS 6.5 hoặc tương đương.

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo dạy nghề (Endeavour Vocational Education & Training Scholarships):

  • Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Úc.  Thời gian học tập là 2,5 năm. Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Úc. Yêu cầu IELTS 6.5 hoặc tương đương.

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships):

  • Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau Tiến sĩ. Thời gian nghiên cứu từ 4-6 tháng. Yêu cầu IELTS từ 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc). Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Úc.

Học bổng Endeavour dành cho các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships):

  • Chương trình phát triển chuyên môn. Thời gian từ 1-4 tháng. Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la ÚC. Yêu cầu IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc).

Học bổng Endeavour không hạn chế độ tuổi, dành cho các ngành nghề, lĩnh vực. Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến và có cán bộ phụ trách hỗ trợ suốt thời gian thực hiện học bổng tại Úc. Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2017.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, xin vui lòng xem tại website: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc liên hệ số điện thoại: 04-37740109 và email: endeavour@education.gov.au.

Trân trọng.

Từ khóa:
Top