THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CÔNG HÒA INDONESIA
13/03/2018

Căn cứ thông báo số 051/SB/III/2018, ngày 02/03/2018 về việc dành tặng học bổng của chính phủ nước Cộng hòa Indonesia.

Nhằm góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển, thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa cũng như thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, năm 2018, Chính Phủ nước Cộng Hòa Indonesia dành tặng học bổng các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ tại 1 trong 16 Trường Đại Học của Indonesia cho giáo viên, sinh viên và cán bộ nhân viên các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam.

Các ứng viên vui lòng điền form đăng ký online tại: www.knb.ristekdikti.go.id

Các ứng viên gửi form đăng ký (file cứng) và các giấy tờ theo yêu cầu về Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia chậm nhất là ngày 10/04/2018 để được cấp thư tiến cử.

Sau khi nhận được thư tiến cử này, ứng viên cần nộp thư cùng với các giấy tờ theo yêu cầu qua website chậm nhất là ngày 30/04/2018.

Bộ Khoa Học Công Nghệ và Giáo Dục Đại Học của Công Hòa Indonesia sẽ lựa chọn ra những ứng viên đạt yêu cầu và kết quả sẽ được công bố vào giữa tháng 06/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập  www.knb.ristekdikti.go.id hoặc liên hệ Ms. Aghata, Chuyên viên Bộ phận Văn Hóa Xã Hội và Thông Tin (Tel: 01226623911; email: hcmcpensosbud@gmail.com).

Xin chân thành cảm ơn!


Từ khóa:
Top