Northern Colorado
05/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐIỀU DƯỠNG GIỮA ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG VÀ ĐẠI HỌC NORTHERN COLORADO CỦA MỸ

THE ASSOCIATED MASTER TRAINING PROGRAM IN NURSING SCIENCE BETWEEN HONG BANG INTERNATIONAL UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADONgày 22/06/2016 vừa qua, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức ký kết các văn bản xúc tiến chương trình liên kết đào tạo ngành Thạc Sĩ Điều dưỡng với Đại học Northern Colorado của Mỹ.

Hong Bang International University has officially signed the documents promoting the Associated Master Training program in Nursing with University of Northern Colorado in the United States of America on June 22nd 2016.

Trong tiến trình thực hiện chủ trương của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chủ động hợp tác với các trường Đại học ở các nước phát triển để tiếp thu công nghệ Giáo dục tiên tiến. Từ năm 2012, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với trường Đại học Colorado của Mỹ. Đây là một trong những trường đại học có kinh nghiệm trong việc hợp tác Quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo Thạc Sĩ Điều dưỡng.

In the process of implementing the policy of the state and the Ministry of Education and Training, the Hong Bang International University has actively cooperated with universities in developing countries to acquire advanced technology in education. Since 2012, the Hong Bang International University has established cooperative relationship with the University of Colorado in the US. This is one of the universities with experience in international cooperation, particularly in the areas of training Master in Nursing Science


PGS. TS Thái Bá Cần- Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ký kết văn bản xúc tiến chương trình liên kết Đào tạo thạc Sĩ cùng TS. Faye Hummel- Đại diện trường Đại học Northern Colorado.


Đây là một chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực đào tạo của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng như các trường Đại học khác và góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

This program provides practical results, contributing to enhance the training capacity of Hong Bang International University and other universities and contribute to the development of human resources in our country.

Các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này, với vốn kiến thực và kỹ năng đạt trình độ Quốc tế, khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát sẽ là một lực lượng lao động đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Mọi thông tin về chương trình học, vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế, số 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM, điện thoại: (08) 66801137

The graduates from this program, with professional knowledge, high-skills with international standard, proficiency in English will be potential human resources for local and foreign businesses in Vietnam.

Please contact for more information in International Relations Department, No. 3 Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh District, HCMC, Tel: (08) 66801137


Từ khóa:
Top